ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (176)

Дата на публикуване на обявата: 01-08-2016

Заповед №176 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1642.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (177)

Дата на публикуване на обявата: 01-08-2016

Заповед №177 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1604, 1632с, 1634.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (178)

Дата на публикуване на обявата: 01-08-2016

Заповед №178 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1644.

Документация за участие    |