ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДГС Смолян (1361)

Дата на публикуване на обявата: 15-08-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (295)

Дата на публикуване на обявата: 11-08-2016

Заповед №295 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (164)

Дата на публикуване на обявата: 01-08-2016

Заповед №164 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1645.

Документация за участие    |