ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДГС Смолян (1404,21)

Дата на публикуване на обявата: 19-10-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (195-196)

Дата на публикуване на обявата: 17-09-2016

Заповеди №195-196 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1642, 1643.

Документация за участие    |    


Заповед №189 - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 02-09-2016

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект №1642

Документация за участие    |