ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Смолян (238)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |    


Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |