ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Смолян (241)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" от Обект № 1705

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смолян (240)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смолян (239)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |