ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Смолян (253, 254)

Дата на публикуване на обявата: 14-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №1702 и №1704

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Смолян (255)

Дата на публикуване на обявата: 14-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1706

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Смолян (256)

Дата на публикуване на обявата: 14-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" от Обект № 1705

Документация за участие    |