ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Смолян (268)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1712

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг в ДГС Смолян (269)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №1713, №1714

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Смолян (252)

Дата на публикуване на обявата: 14-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1705

Документация за участие    |