ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с явно наддаване в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 31-01-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозно количество дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2011

Възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на канцеларски материали, офис консумативи и офис техника"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 23-11-2011

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за 2012 г."

Документация за участие    |