ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 27-02-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт, поддръжка и годишен технически преглед на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Смолян” по обособени позиции"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 22-02-2012

Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 13-02-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозно количество дървесина

Документация за участие    |