ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 09-03-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |    


Частично прекратяване на процедура в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 08-03-2012

Частично прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт, поддръжка и годишен технически преглед на МПС"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 29-02-2012

Резултати от проведен търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |