ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2012

Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 03-04-2012

Прекратявене на открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" за обособени позиции № 1222 и № 1221

Документация за участие    |