ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (146)

Дата на публикуване на обявата: 08-07-2016

Заповед №146 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1642, 1643.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Открит конкурс - ДГС Смолян (142)

Дата на публикуване на обявата: 27-06-2016

Заповед №142 за прекратяване на Открит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина - Обекти №1640, 1641.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Смолян (134)

Дата на публикуване на обявата: 23-06-2016

Заповед №134 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1640.

Документация за участие    |