ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (155)

Дата на публикуване на обявата: 15-07-2016

Заповед №155 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1642, 1643.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (153)

Дата на публикуване на обявата: 15-07-2016

Заповед №153 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1645.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (152)

Дата на публикуване на обявата: 15-07-2016

Заповед №152 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1604, 1632с, 1634.

Документация за участие    |