ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Прекратяване - Открит конкурс - ДГС Смолян (179)

Дата на публикуване на обявата: 01-08-2016

Заповед №179 за прекратяване на Открит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина - Обект №1644.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Смолян (161)

Дата на публикуване на обявата: 29-07-2016

Заповед №161 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1641.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - МТ - ДГС Смолян (154)

Дата на публикуване на обявата: 15-07-2016

Заповед №154 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1644.

Документация за участие    |