ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Лесовъдски мероприятия - 2016 г.Deprecated: Function split() is deprecated in /www/ucdp-smolian.com/dgssmolyan/root/fs.php on line 176
Дата на публикуване на обявата: 22-03-2016

 


Декларация.


Дата на публикуване на обявата: 22-03-2016

 


Ценоразпис.


Дата на публикуване на обявата: 22-03-2016