ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Съобщение


Дата на публикуване на обявата: 17-05-2016

 

Относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.


Известие за промяна на периода за годишен одит по FSC.


Дата на публикуване на обявата: 19-04-2016

 


До всички заинтересовани.


Дата на публикуване на обявата: 22-03-2016