ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Заповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.


Дата на публикуване на обявата: 15-08-2016

 


Доклад - гори с висока консервационна стойност.


Дата на публикуване на обявата: 15-08-2016

 


Заповед №141 - ДГС Смолян


Дата на публикуване на обявата: 04-07-2016