ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резюмета относно сертификация на горите на ДГС Смолян по FSC

Дата на публикуване на обявата: 23-07-2014

Документи    |    


Ценоразпис за продажба на дървесина от склад

Дата на публикуване на обявата: 22-05-2014

Документи    |