ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Резултати от проведена процедура в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 29-09-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на текущ ремонт в Административна сграда на ТП ДГС "Смолян", находяща се в к.к. Пампорово – демонтаж на врати, доставка и монтаж на пожароустойчиви врати"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 23-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка чрез покупка на горива – безоловен бензин А 95, газ пропан – бутан, евро дизел, масла, смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане"

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 16-09-2014

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |