ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Смолян (264, 265)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №1707, №1711

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг в ДГС Смолян (266)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №1708, №1709, №1710

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДГС Смолян (267)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" за Обекти №№ 1701, 1703

Документация за участие    |