ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Съобщение от ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.

Документация за участие    |    


Годишни планове на Териториалните поделения от област Смолян

Дата на публикуване на обявата: 11-11-2014

Годишни планове за ползване на дървесина за 2015 г. на Териториалните поделения към "Южноцентрално държавно предприятие" - гр. Смолян от област Смолян

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 23-10-2014

Предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |