ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Съобщение - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2015

Относно количества дървесина, които ще бъде предложени на процедури за добив и продажба на местни търговци през 2016 г.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 13-11-2015

Заповед №260 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1548, 1504

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2015

Документация за участие    |