ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Смолян (77)

Дата на публикуване на обявата: 13-04-2016

Заповед №77 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1624.

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Смолян (78)

Дата на публикуване на обявата: 13-04-2016

Заповед №78 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1623.

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (79)

Дата на публикуване на обявата: 13-04-2016

Заповед №79 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1632с, 1604, 1607, 1616с, 1620.

Документация за участие    |