ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Резултати от открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 23-10-2014

Предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 23-10-2014

Предмет: "Продажба на прогнозни количества добита дървесина"

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 16-10-2014

Предмет: "Продажба на стояща дървесина на корен от обект номер 1401"

Документация за участие    |