ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 31-07-2015

Заповед №154 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на действително добито количество дървесина от склад - Обект №1416

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 29-07-2015

Заповед №150 за прекратяване на открит конкурс за добив на стояща дървесина на корен - Обект №1504

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 28-07-2015

Заповед №148 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1503

Документация за участие    |