ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Смолян (97-98)

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Заповеди №97-98 за опреледеляне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1625, 1633.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (99)

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Заповед №99 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1607.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Смолян (92)

Дата на публикуване на обявата: 18-05-2016

Заповед №92 за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №1.

Документация за участие    |