ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Смолян(319,320)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2014

Продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Смолян()

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2014

Продажба на добита дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Добив на дървесина

Документация за участие    |