ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 1527с,1529с,1530с,1531с,1532с-ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 29-06-2015

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 13-06-2015

Заповед №112 за прекратяване на открит конкурс с предмет: Окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обект №1527

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 13-06-2015

Заповед №113 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1527с

Документация за участие    |