ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Класиране - открит конкурс - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 22-04-2015

Заповед № 79 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс с предмет: Сеч, окастраяне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обект № 1503

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2015

Заповед №73 за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии държавна собственост с предмет: Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обект № 1503

Документация за участие    |    


Класирани - добив на дървесина - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 08-04-2015

Заповеди № 69, 70, 71, 72 за определяне на класирани от открит конкурс с предмет: Сеч, окастране, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти № 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516

Документация за участие    |