ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 01-09-2015

Заповед №182 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1534с, 1535с, 1543с, 1544с, 1545с

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 21-08-2015

Заповеди №174-177 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1531с, 1532с, 1538с, 1539с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 21-08-2015

Заповед №173 търг с тайно наддаване за продажба стояща дървесина на корен - Обекти №1540с, 1541с, 1542с

Документация за участие    |