ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Прекратяване - конкурс - ДГС Смолян (26)

Дата на публикуване на обявата: 09-02-2016

Заповед №26 за прекратяване на конкурс за продажба и добив на маркирана дървесина на корен - Обект №1604

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Смолян (24)

Дата на публикуване на обявата: 08-02-2016

Заповед №24 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1601, 1602, 1620

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Смолян (25)

Дата на публикуване на обявата: 08-02-2016

Заповед №25 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1607, 1616с

Документация за участие    |