ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Продажба на стояща дървесина на корен - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 24-03-2015

Обект № 1518

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 24-03-2015

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516

Документация за участие    |    


Открит конкурс за обект №1517 - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 23-03-2015

Документация за участие    |