ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Смолян(26)

Дата на публикуване на обявата: 20-02-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Търт с тайно наддаване в ДГС Смолян(27)

Дата на публикуване на обявата: 20-02-2015

Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |    


Предкатяване на открит конкурс в ДГС Смолян(18)

Дата на публикуване на обявата: 30-01-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |