ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 02-10-2015

Заповеди №213-216 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1531с, 1532с, 1538с, 1539с

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 30-09-2015

Заповед №211 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1504

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 25-09-2015

Заповед №207 за прекратяване на открит конкурс за товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП ДГС "Смолян"

Документация за участие    |